Cannabis olie og dansk lovgivning

Når man forhandler cannabis olie, er nogle af de spørgsmål, man oftest får stillet ikke overraskende, relaterede til, om ikke det er ulovligt at sælge cannabis olie i Danmark. Der er fortsat rigtig mange danskere, som tror, at man automatisk begår en kriminel handling ved at have noget som helst med cannabis at gøre, men det er ikke tilfældet. Denne misforståelse afholder desværre mange fra at købe cannabis olie, og det kan da også ske, at man kommer på kant med loven, hvis man ikke er opmærksom på, hvad der er de væsentligste faktorer i denne sammenhæng. I det følgende afsnit vil vi forsøge at kaste lys over lovgivningen og give dig en række gode råd og rettesnore i forhold til, hvad du skal være særligt opmærksom på som forbruger, når du køber cannabis olie.

HEMP COMPLETE

Fuldspektret hampeekstrakt udvundet ved hjælp CO2-ekstraheringsmetoden. Fås her i en række varianter med base af lækker, økologisk hampefrøolie og en enkelt variant i olivenolie. Vælg mellem kapsler, flydende olie eller koncentreret ekstrakt, som er mere fast i formen.

Rig på cannabinoider, terpener, flavonoider, fenoler, vitaminer, mineraler og Omega-3, -6, og -9 fedtsyrer.

HEMP ELIXIR

Flydende olier med hamp ekstraheret i alkohol. Rig på cannabidiol (CBD) og terpener. Optages hurtigt i kroppen – et godt valg til stressede perioder eller til dig, som blot har behov for ekstra energi og overskud i hverdagen. Naturlig kraftig smag.

ØKO. HEMP OIL

Hamp ekstraheret i koldpresset økologisk hampefrøolie. Rig på cannabinoider (CBD), terpener, fenoler, vitaminer, mineraler og Omega 3- og 6-fedtsyrer. Mild og nøddeagtig smag.

  • Hvordan er cannabis olien udvundet?

    Der er stor forskel på, om Co2-metoden er anvendt til skånsomt at bevare alle de ønskede aktive indholdsstoffer i cannabis olien og udskille THC’en eller om producenten lavet olien hjemme i cykelskuret.

  • Hvor højt er indholdet af TCH i olien?

    Det skal være under 0,2% for at ikke at falde ind under bekendtgørelsen om euforiserende stoffer.

  • Hvordan dokumenteres mængden af de aktive indholdsstoffer i cannabis olien?

    Hvis producenten/forhandleren kan fremvise uvildige tests, som dokumenterer indholdet i cannabis olien, kan du undersøge, om der er under 0,2% THC i og hvor høj koncentrationen af de øvrige indholdsstoffer er. Alene det faktum, at de får udført denne type tests, indikerer, at produktet med stor sandsynlighed er i orden.

Cannabis olie med THC er ulovligt

Der er sådan set ikke noget at sige til, at der er mange, der har fået det indtryk at cannabis olie er ulovligt, hvis man eksempelvis ser på, hvordan medierne omtaler cannabis. I virkeligheden er det dog ikke cannabis olie som sådan, der er ulovligt, men et bestemt stof, som findes naturligt i cannabisplanten. Det ulovlige stof hedder THC og det vil vi se nærmere på i det følgende afsnit.

Fra naturens side vil cannabis olie både indeholde THC (som er en forkortelse for Tetrahydrocannabinol) og CBD (kort for Cannabidiol) samt en række andre aktive indholdsstoffer, som med en fællesbetegnelse kaldes cannabinoider. Når man taler om, at cannabis olie er ulovligt i Danmark, så handler det i bund og grund om THC-indholdet. THC er nemlig det, man kalder et psyko-aktivt stof, som ved indtagelse i større mængder, vil have en euforiserende virkning. THC falder derfor ind under Bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Men hvordan kan vi så sige, at vi sælger lovlig cannabis olie? Jo, det kan vi fordi, de cannabis olier, vi sælger, ikke indeholder sporbare mængder af THC. Ved hjælp af en skånsom Co2-ekstraheringsmetode, som er særligt udviklet til formålet, er det nemlig i dag muligt at udskille næsten al THC’en fra cannabis olien, så der kun er mikroskopiske mænger tilbage.

Ifølge EU-lovgivningen, som også er gældende i Danmark, er det kun cannabis med et THC-indhold på mere end 0,2%, der behandles i loven om euforiserende stoffer. Da de cannabis olier, vi forhandler, ligger langt under grænseværdien på de 0,2% for THC-indholdet, er de altså ikke omfattede af denne lovgivning. Faktisk er indholdet af THC så lavt, at det kræver meget fintfølende og præcise måleinstrumenter for overhovedet at kunne påvise, at der stadig er spor af THC tilbage i cannabis olie, som fremstilles ved denne metode. I stedet har man efter ekstraheringen et cannabis-ekstrakt med et højt indhold af CBD. Ekstraktet, som er en tyk olie-lignende substans, dufter af hamp og er gyldent eller brunligt i farven. Hvis du vil læse mere om denne THC-fri cannabis olie med højt indhold af CBD, så kan du trykke her.

Er cannabis olie med CBD lovligt?

Der findes sådan set ingen specifik lovgivning om cannabis olie uden CBD, for det er jo i bund og grund blot et planteudtræk uden en euforiserende virkning. Selvom rigtig meget forskning og laboratorieforsøg ikke bare tyder på, men rent faktisk påviser, at CBD har en lang række positive egenskaber, som både mennesker og dyr kan få glæde af, er det en langsommelig og bureaukratisk proces at få godkendt et planteekstrakt som værende medicin eller blot kosttilskud. Den træge proces kan formentlig tilskrives, at myndighederne selvfølgelig gerne vil være 100% sikre, inden de signalerer til forbrugerne, at vi her har med et planteudtræk at gøre, som kan anvendes i medicinske sammenhænge. Sådan skal det naturligvis også være, så vi alle som forbrugere kan føle os trygge – ikke mindst, når vi handler på nettet. Men når nu der er så meget forskning på området allerede, som dokumenterer effekten, så kunne man jo godt ønske sig, at der kom lidt skub i processen og hvis man skal lege djævlens advokat, kunne man også fristes til at tro, at det måske kunne have noget at sige, at medicinalindustrien ikke umiddelbart er interesserede i at CBD bliver klassificeret som medicin eller kosttilskud, da man ikke kan tage patent på en plante. Om det er tilfældet, skal vi lade stå hen i det uvisse. Det er jo i virkeligheden en (konspirations-)teori og ikke op til os at be- eller afkræfte.

Ovenstående er væsentligt for dig som forbruger, og for os som forhandlere, fordi det betyder, at vi ikke må markedsføre cannabis olie, som værende hverken kosttilskud, naturmedicin eller lignende. Danske producenter af cannabis olie, som ønsker at drive en lovlig forretning, kommer altså ikke udenom at have en tæt dialog med myndighederne. Ikke så meget fordi, der er tale om et udtræk af cannabisplanten, men fordi stoffet CBD endnu ikke klassificeret. Det er ikke euforiserende. Så meget er slået fast. Men kan det anses som et kosttilskud? Eller kan man ligefrem betegne det som medicin? Det er endnu ikke besluttet. Det er blandt andet Kosttilskudsgruppen, som hører under Fødevareministeriet, der er i gang med at kigge på cannabis olie med CBD og tage stilling til, hvordan det kan/skal klassificeres. Indtil vi ved nærmere, må vi altså gerne sælge cannabis olie uden THC, for det er som sådan ikke ulovligt, men vi må ikke tilskrive produkterne med cannabis olie særlige egenskaber eller rådgive i forhold til anvendelse, dosering mv.. Så når vi ikke svarer på henvendelser relateret til, om vores cannabis olie kan anvendes til at behandle, forebygge eller dæmpe X, Y, Z sygdom eller dårligdomme, er det altså ikke ond vilje, men en ren og skær forudsætning for, at vi overhovedet kan få lov til at sælge produkter med cannabis olie. Vi beklager og opfordrer alle vores kunder til at søge information andetsteds.

Herunder præsentere vi en opsummering af, hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til lovgivningen, når du overvejer at købe cannabis olie: